Bilimsel Makaleler

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 •  Yıldırım, T. Çolakoğlu, N. Törer, A. Tarım, T. Noyan, G. Moray, M.Haberal, “Yanık hastalarında yanığa eşlik eden ek travmalar” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 16 (2): 79-83 (2005)
 • Törer, T. Z. Nursal, S. Yıldırım, A. Tarım, K. Çalışkan, A. Ezer, T. Noyan, G. Moray, “Genel cerrahi hastalarında yara enfeksiyonu ve mortaliteyi etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Dergisi, Ulusal Cerrahi Dergisi 2005;21(2):77-84
 • Yıldırım, T.Z. Nursal, H. Uncu, A. Tarım, K. Çalışkan, N. Törer, A. Ezer, T. Noyan , M. Haberal, “Yanık yaralarındaki bakteri kolonizasyonunun yanık nedenleri ve süre ile değişimi” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 15 (2): 102-107 (2004)
 • Çalışkan, T.Z. Nursal, S. Yıldırım, A. Tarım, A. Ezer, N. Törer, T. Noyan, M. Haberal “Sindirim sistemi lenfomaları tedavisinde cerrahinin yeri” Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 15 (1): 44-47 (2004)
 • Kayaselçuk, A. Gökçel, N. Bal, H. Karaköse, F. Bolat, S. Yıldırım, E. Ertörer, M. Reyhan, K. Özşahin, “Tiroid nodüllerini değerlendirmede ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri. 1134 olguluk serinin sunumu” Endokrinolojide Yönelişler, 12 (5):160-162 (2003)
 • Yıldırım, T. Noyan, T.Z. Nursal, Ö. Barutçu, T. Yıldırım, İ. Özyaylalı, H. Karakayalı, “Mezenterik ven trombozu tanı ve tedavisi” Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 11 (1): 55-60 (2003)
 • Tarim, S.Yıldırım, T.Z. Nursal, Noyan T, “Intraabdominal and intramural hemorrhage due to warfarin therapy” Ulusal Travma Dergisi, 9(1): 50-53 (2003)
 • Tarım, T.Z.Nursal, S. Yıldırım, T. Noyan, H. Karakayalı, M. Haberal, “Candida septicemia in burn patients” Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 14(1): 38-42 (2003)
 • Turunç, L. Savaş, S. Yıldırım, C. Akçalı, F. Şimşek, H. Arslan, “Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Yanık Ünitesindeki yara yeri ve bakteremi etkenleri” Okmeydanı Tıp Dergisi, 19: 17-20 (2002)
 • Yıldırım, T.Z. Nursal, A.Tarim, F. Kayselçuk, E.Ersoy, T. Noyan, “Akut apandisit etiyopatogenezisinde paraziter infeksiyonların yeri” Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 11(2): 43-45 (2001)
 • Karakayalı, S. Yıldırım, G. Moray, N. Bilgin, “Erken mide kanserli olgulara ait klinik ve histopatolojik değerlendirme” Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 9(3): 53-58 (1997)
 • Demirhan, H. Karakayalı, S. Yıldırım, Y. Güngen, M. Haberal, “Allograft böbrek iğne biyopsisindeki morfolojik bulguların Banff sınıflamasına göre değerlendirilmesi” Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 8(2): 19-23 (1995)
 • Törer, T. Z. Nursal, S. Yıldırım, A. Tarım, A. Ezer, T. Noyan, G. Moray, M. Haberal Cerrahi Uygulanan Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 17(1): 93-99 (2006)
 • Tarım, S. Yıldırım, Ö. Başaran, G. Moray, M. Haberal, “Amputations in burn patients ”, Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 17 (1): 38-41 (2006)
 • Çalışkan K, Nursal TZ, Ezer A, Colakoğlu T, Yıldırım S, Moray G. “Endemik Guatr Olgularına Eşlik Eden Paratiroid Bez Hastalıkları”.Endokrinde Dialog Dergisi 6;208-211 2009.
 • Çolakoğlu T, Ezer A, Belli S, Aytaç Ö, Parlakgümüş A, Yıldırım S. Bezoarlara Bağlı Barsak Tıkanmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-160
 • Ezer, S.Yıldırım, T.Canpolat, A.Parlakgümüş, K.Çalışkan, K.Kavak, M.Haberal. Yanığa Bağlı Marjolin Ülser; Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi. Ocak 2009 Cilt:20 Sayı:1, 34-37.
 • Yıldırım, T.Z. Nursal , A. Tarım, N. Törer, N. Bal, T. Yıldırım, “Colonic obstruction due to rectal endometriosis” Turk J Gastroenterol, 16 (1), 48-51 (2005)
 • Yıldırım, A. Tarım, T.Z. Nursal, F. Kayaselçuk, T. Noyan, “Tip A atrofik gastrit ve hipergastrinemi ile birlikte izlenen multiple mide karsinoid tümörü; olgu sunumu”Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 14 (2): 150-153 (2003)
 • Tarım, S. Yıldırım, T.Z. Nursal, S. Giray, R. Anlatıcı, T. Noyan, M. Haberal, “Elektrik yanığına bağlı gelişen Medulla spinalis hasarı ve kalvaryum defekti; Vaka sunumu” Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 14 (2): 146-149 (2003)
 • Yıldırım, T.Z. Nursal, A. Tarım, E. Ersoy, Z. Yoloğlu, T. Yildirim, T. Noyan, “Dev splenik arter anevrizmalarının cerrahi ve girişimsel radyolojik yöntemlerle tedavisi”Çagdaş Cerrahi Dergisi, 15: 243-246 (2001)
 • Z. Nursal, T. Noyan, S. Yıldırım, T. Yıldırım, F. Kayaselçuk, “Sakrokoksigiyel kordoma: olgu sunumu: Ostomi Dergisi, 3: 13-15 (2001)
 • Yıldırım, E. Ersoy, T. Noyan, T.Z. Nursal, “Intragastrik gossypiboma” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15: 54-55 (2001)
 • Bircan, S. Yıldırım, T. Noyan, Ö. B. Saygılı, İ. Tuncer, “Pankreasın seröz kistadenomu: mikrokistik varyant” Turkish Journal of Neoplasia, 9(1-2): 13-18 (2001)
 • Moray, S. Yıldırım, H. Karakayalı, N. Bilgin, M. Haberal, “Reküren paratiroid karsinomu olgusu nedeniyle literatürün gözden geçirilmesi” Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 9(1): 48-52 (1996)
 • Parlakgümüş, S. Yıldırım, T. Çolakoğlu, K. Çalışkan, A. Ezer, N. Törer, Z. Koç, F. Kayaselçuk, T. Noyan, M. Haberal. İntussusepsiyona Neden Olan Birincil İnce Barsak Malign Melanomu: Olgu Sunumu. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi, 2008;19(1): 39- 42.
 • Çolakoğlu, A.Ezer, S. Belli, A. Parlakgümüş, F.Akabolat, N.Törer, K.Çalışkan, S.Yıldırım. Memenin filloides tümörleri. Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2011;8(2):50-54.

 ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLDİRİLER

 • Yildirim S, Noyan T, Nursal TZ, Yildirim T, Barutcu O, Karakayali H, Haberal M, “Retained Surgical Sponges Following Intraabdominal And Retroperitoneal Surgery(Gossypiboma)”, Eurosurgery, 21, Lisbon, 2002.
 • Caliskan K, Haberal M, Nursal T, Yildirim S, Moray G, Törer N, Noyan T, Haberal MA,  “Hydrodissection with adrenaline-lidocaine-saline solution in laparoscopic cholecystectomy” 6th Congress of the European Hepato-Pancreato-Bliary Association (EHPBA) Heidelberg, Germany, 2005, HPB,  7 (1) Supp; 135, 2005
 • Ezer A, Haberal MA, Nursal T, Moray G, Yildirim S, Karakayali F, Noyan T, Haberal M, “Surgical treatment of liver hydatid cysts” 6th Congress of the EuropeanHepato-Pancreato-Bliary Association (EHPBA) May 25-28, 2005 Heidelberg, Germany. HPB, 7 (1) Supp; 25, 2005
 • Tarim AM, Yildirim S, Ezer A, Caliskan K, Nursal TZ, Noyan T, Bilgin N, Haberal M, “Scald burns due to hot milk in Turkish children” The 12th Congress of tthe International Society for Burn Injuries. August 22-26,  Yokohama, Japan, 2004
 • Yildirim S, Tarim A, Nursal TZ, Uncu H, Noyan T, Moray G, Haberal M, “Comparison of bacterial profile and antibiotic resistance in the burn unit, other intensive care units, and hospital service unit one center” The 12th Congress of the International Society for Burn Injuries. August 22-26,  Yokohama, Japan, 2004
 • Noyan T, Tarim A, Yildirim S, Caliskan K, Nursal TZ, Bilgin N, Haberal M, “Epidemiology of pediatric burn injuries in southern Turkey” The 12th Congress of the International Society for Burn Injuries. August 22-26, Yokohama, Japan, 2004
 • Noyan T, Torer N, Yildirim S, Nursal TZ, Caliskan K, Karakayali H, “Comparison of surgical site infection scoring systems in elective and emergency surgery” 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery September 9-12, Rotterdam, The Netherland, 2004
 • Noyan T, Yildirim S, Nursal TZ, Tarim A, basaran O, Moray G “Burn Injuries with additional trauma” 6th European Congress of Trauma and Emergency SurgerySeptember 9-12, 2004 Rotterdam, The Netherland (2004)
 • Kayaselcuk F, Nursal TZ, Polat A, Noyan T, Yildirim S, Tarim A, Saydaoglu G, “Expression of survivin, bcl-2, p53 and bax in breast carcinoma and ductal intraepitelial neoplasia (DIN 1a)” Virchows archiv, 443(3), 2004
 • 93- Yildirim, H. Karakayali, H. Kiyici, F. Ergin, T. Noyan, N. Bilgin, “The effect of glutamine enriched total parenteral nutrition on bacterial tarnslocation and intestinal mucosa structure” Eurosurgery, Turkey, 2000
 • Ersoy E, Yildirim S, Arda S, Nursal TZ, Tufan H, Unal M, Pamir A, “The early effects of oxaliplatin and 5-fluorouracil on wound healing in experimental colon anastomosis”, 12 th World Congress of theIinternational Association of Surgeon and Gastroenterologists, Hepatogastroenterology, Supplement II, 49: LXXVII, 2002
 • 95- Yildirim S, Noyan T, Nursal TZ, Yildirim T, Barutcu Ö, Karakayali H, Haberal M, “Retained surgical sponges following intraabdominal and retroperitoneal surgery(Gossypiboma)”, Eurosurgery, Lisboa, 2002
 • Kayaselcuk F, Yildirim S, Nursal TZ, Bolat F, Noyan T, Demirhan B, “Expression of ezrin in intestinal and diffuse gastric carcinoma: its association with clinicopathological parameters and tumor type”, World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Turkey, 2005
 • Surgıcal Sıte Infectıon Scorıng Systems In Lower Gastroıntestınal Surgıcal Procedures And Bacterıology; Surveyance Labour Tamer Çolakoglu, Ali Ezer, Kenan Çalışkan, Akın Tarım, Sedat Belli, Turgut Noyan, Sedat Yıldırım, Haberal M.European socıety of coloproctology. 2nd scıentıfıc and annual general meetıng, portomaso, malta. 26-29 SEPTEMBER 2007
 • Ezer A, Torer N, Caliskan K, Colakoglu T, Parlakgumus A, Belli S, Yildirim S. Effects of using drain in surgery for perforated appendicitis on complications. XXIV ISUCRS (International Society of Colon and Rectal Surgeons) Biennial Congress 19-23 march 2010, Seoul, Korea.
 • Belli S, Colakoglu T, Parlakgumus A, Ezer A, Erbay G, Yildirim S. Squamous cell carcinomas on the basis of benign chronic inflammatory perianal lesions and literature rewiew. XXIV ISUCRS Biennial Congress 19-23 march 2010, Seoul, Korea.
 •  Yildirim T, Oguzkurt L, Barutcu O, Yildirim S, Noyan T, “Intestinal Obstruction Due To Phytobezoar: CT Diagnosis”, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR), D35, La Grande Motte, France, 2000.
 • Barutcu O, Yildirim T, Yildirim S, Oguzkurt L, Coskun M, “Pancreatic Lipoma: CT, MRI and US Findings: Case Report”, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR), D53, La Grande Motte, France, 2000.
 • Yildirim S, Ezer A, Colakoglu T, Caliskan K, Bal N, Noyan T, Moray G, “Port site tumor metastasis after laparoscopic cholecystectomy in a transplant patient: case report” 6th Congress of the European Hepato-Pancreato-Bliary Association (EHPBA), May 25-28, 2005, Heidelberg, Germany. HPB, 7 (1) Supp; 133, 2005
 • Yildirim S, Oguzkurt L, Nursal TZ, Ezer A, Noyan T, Karakayali H, “Endovasküler treatment of posttraumatic high-flow femoral arteriovenous fistula” 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery September 9-12, Rotterdam, The Netherland, 2004
 • Yildirim S, Tarim A, Torer N, Caliskan K, Noyan T, Moray G, “Pneumopericardium, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, and subcutaneous emphysema after colonic perforation due to colonoscopy” 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 9-12, Rotterdam, The Netherland, 2004
 • Tarim A, Nursal TZ, Yildirim S, Giray S, caliskan K, Haberal M,” Spinal cord injury and calvarium bone necrosis due to high voltage eleCtrical trauma” 10th Congress European Burns Association, September 10-13, Bergen, Norway, 2003
 • Tarim MA, Nursal TZ, Yildirim S, Turunç T, Ezer A, Haberal M, “The factors affecting the occurrence of the candida spp. infection in burn patients” 10th Congress European Burns Association, September 10-13, Bergen, Norway,2003
 • Yildirim S, Nursal TZ, Tarim A, Ezer A, Noyan T, Karakayali H, Haberal M, “Bacteriology of burn wound in Adana, Turkey” 10th Congress European Burns Association, September 10-13, Bergen, Norway,2003
 • Tarim M, Nursal TZ, Yildirim S, Ezer A, Moray G, Haberal M, “Epidemiology of pediatric burn injuries” 10th Congress European Burns Association, September 10-13, Bergen, Norway,2003
 • Noyan T, Tarim A, Yildirim S, Haberal M, “Burn injuries combined with other type of trauma” 11th European Burns Association Congress, Lisbon, Portekiz, 2005
 • Tarim A, Basaran O, Yildirim S, Sakallioglu AE, Haberal M, “ Geniteal and perianal burns: 7 years of experience” 11th European Burns Association Congress, Lisbon, Portekiz, 2005
 • Haberal M, Tarim A, Yildirim S, Basaran O, “Number of hospital admissions prior to reaching a burn center: effect of applied treatments” 14th World Congress for Disater and Emergency Medicine, Scotland, 2005
 • Nursal TZ, Tarim A, Yildirim S, Caliskan K, Ezer A, Noyan T, “Laparoscopic management of gallbladder duplication”, 1st European Endoscopic Surgery Week, Scotland, 2003
 • Nursal TZ, Yildirim S, Tarim A, Caliskan K, Ezer A, Noyan T, “Risk factors for conversion and complications in laparoscopic cholecystectomy: our experience of 409 cases”, 1st European Endoscopic Surgery Week, Scotland, 2003
 • Nursal TZ, Tarim A, Yildirim S, Ezer A, Caliskan K, Noyan T, “Laparoscopic repair of bilateral Morgagni hernia”, 1st European Endoscopic Surgery Week, Scotland, 2003
 • S Yildirim, T. Noyan, TZ. Nursal, Barutcu O, Ozyaylali I, Karakayalı H, “Mesenteric venous thrombosis: Diagnosis and management”, Eurosurgery, Turkey, 2000
 • Nursal TZ, Yildirim S, Noyan T, Yildirim T, Moray G, “Hemobilia and jaundice due to acalculous cholecystitis, a case report”, 4th Congress of the European Chapter of the International Hepato-pacreato-biliary association, Amsterdam,2001
 • Haberal M, Velidedeoglu E, Karakayali H, Akkoc H, Arslan G, Yildirim S, Buyukpamukcu N, Bilgin N, “Acute renal failure in kidney transplant recipients”, ARF Stallite Symposium, Barcelona, 1995
 • Barutcu O, Yildirim T, Yildirim S, Oguzkurt L, Coskun M, “Pancreatic lipoma: CT, MRI and US findings: case report”, 11th Annual Meeting and Postgraduate Course ESGAR, France, 2000
 • Yildirim T, Oguzkurt L, Barutcu O, Yildirim S, Noyan T, “Intestinal obstruction due to phytobezoar: ct diagnosis”, 11th Annual Meeting and Postgraduate Course ESGAR, France, 2000
 • Moray G, Karakayali H, Demirag A, Yildirim S, Bilgin N, Haberal M, “Media effect of organ donation and transplantation”, Sixth International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Pakistan, 1998
 • Yildirim S, Tarim A, Nurasl TZ, Noyan T, “Multiple gastric carcinoid tumors with type a gastritis and hypergastrinemia: a case report”, 12 th World Congress of the International Association of Surgeon and Gastroenterologists, Hepatogastroenterology, Supplement II, 49: CCXLV, 2002
 • Tarim A, Yildirim S, Nursal TZ, Noyan T, Ersoy E, Moray G, Bilgin N, “Intraabdominal and intramural hemorrhage due to warfarin therapy”, 11 th World Congress of the International Association of Surgeon and Gastroenterologists, Greece,Hepatogastroenterology, Supplement I, 48: LXXV, 2001
 • Nursal TZ, Yildirim S, Tarim A, Noyan T, Bilgin N, “Laparoscopic resection of a patent ompholomesenteric duct” 11 th World Congress of the International Association of Surgeon and Gastroenterologists, Greece,Hepatogastroenterology, Supplement I, 48: LXXXVI, 2001
 • Nursal TZ, Ozer B, Yildirim S, Tarim A, Karakayali H, Noyan T, Bilgin N, “Re-apprasial of factors related to mortality and surgery in acute upper gastrointestinal bleeding” 11 th World Congress of the International Association of Surgeon and Gastroenterologists, Greece, Hepatogastroenterology, Supplement I, 48: CXXX, 2001Eurosurgery, Lisboa, 2002
 • Yildirim S, Nursal TZ, Tarim A, Kayaselcuk F, Mahmutoglu M, Noyan T, Bilgin N, “Role of parasite infestation in the etiopathogenesis of acute appendicitis”, 11 th World Congress of the International Association of Surgeon and Gastroenterologists, Greece, Hepatogastroenterology, Supplement I, 48: CXLIX, 2001
 • Nursal TZ, Mahmutoglu MM, Yildirim S, Tarim A, Noyan T, Karkayali H, Bilgin N, “APACHE-II and SAPS-II scores in intensive care unit”, Eurosurgery, Lisboa, 2002
 • 127- Yildirim S, Nursal TZ, Tarim A, Noyan T, Karakayali H, Haberal M, “Surgical site infection in surgical patients: comparison of three measures of intrinsic patient risk”, Eurosurgery, Lisboa, 2002
 • Nursal TZ, Anarat R, Yildirim S, Tarim A, Noyan T, Moray G, Haberal M, “Leptin levels in patients with cholelithiasis”, Eurosurgery, Lisboa, 2002
 • Nursal TZ, Karakayali H, Noyan T, Tarim A, Yildirim S, Haberal M, “Electrical burn remains a major problem in Turkey”, 11th Quadrennil Congress, USA, 2002
 • Tarım A, Nursal TZ, Yıldırım S, Noyan T, Karkayalı H, Haberal M, “Candida septicemia in burned patients”, The 2nd Meeting of the Middle East Burn and Fire Disaster Society, Turkey, 2002
 • Colakoglu T, Ezer A, Tarim A, Torer N, Caliskan K, Yildirim S. Ileus due to Bezoars. XXIV ISUCRS Biennial Congress 19-23 march 2010, Seoul, Korea.
 • Aytac, S. Yildirim, T. Colakoglu, A. Ezer, S. Belli, A. Tarim, M. Haberal. Early eye damages in facial burns. 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI), page number 276- 277, 21-25 June, stanbul, Turkey, 2010.
 •  Bal, T.Z. Nursal, İ. Tuncer, S. Yıldırım, F. Bolat, “Elektromanyetik alanların yara iyileşmesi ve mast hücre birikimi üzerine etkileri” XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Gaziantep, 2004
 • 134- F. Bolat, F. Kayaselçuk, T.Z. Nursal, M. Reyhan, N. Bal, S. Yıldırım, İ. Tuncer, “İnce iğne aspirasyon sonrası tiroid dokusunda görülen histopatolojik değişiklikler”, Ulusal Patoloji Ssempozyumu, Gaziantep, 2004
 • Z. Nursal, S. Yıldırım, A. Tarim, A. Ezer, T. Noyan, N. Bilgin, “Pilonidal sinüs hastalığı cerrahisinde komplikasyonlara etki eden faktörler,” Ulusal Cerrahi Kongresi,Antalya, 2004
 • Kılınç, S. Güvel, T. Eğilmez, T.Z. Nursal, S. Yıldırım, Ö. Yaycıoğlu, H. Özkardeş, “Merkezimizde uygulanan transperitoneal laparoskopik cerrahi girişimler ve sonuçlarımız,” 18. Ulusal Üroloji Kongresi,” Antalya, 2004
 • Noyan, N. Törer, S. Yıldırım, T. Nursal, K. Çalışkan, A. Tarım, H. Karakayalı, “Yara enfeksiyonu skorlama sistemlarinin acil veya elektif cerrahi hastalarında kullanımı,” V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004
 • Yıldırım, H. Karakayalı, R. Emiroğlu, H. Kıyıcı, F. Ergin, N. Bilgin, “Rat akut pankreatit modelinde glutaminli ve glutaminsiz total parenteral nütrisyonun bakteriyel translokasyon ve barsak mukozası üzerine etkileri”, 4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 1999
 • Z. Nursal, S. Yıldırım, A. Tarım, T. Noyan, “Pilonidal sinüs hastalığında primer kapamanın sonuçları,” 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Antalya, 2001
 • Moray, H. Karakayalı, A. Demirag, S. Yıldırım, N. Bilgin, M. Haberal, “Evaluation of the efficiency of our capd program”, Türkiye Organ Nakli Dernegi IV. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1997
 • Moray, H. Karakayalı, S. Yıldırım, A. Demirağ, N. Bilgin, M. Haberal, “Fifteen-year experience in vascular access surgery”, Türkiye Organ Nakli Dernegi IV. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1997
 • Haberal, H. Karakayalı, G. Moray, A. Demirag, S. Yıldırım, N. Bilgin, “Long-term follow-up 102 living kidney donors”, Türkiye Organ Nakli Dernegi IV. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1997
 • Tarım, S. Yıldırım, T. Z. Nursal, T. Noyan, G. Moray, “Warfarine bağlı intraabdominal ve intramural kanamalar”, 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, 2001
 • Z. Nursal, S. Yıldırım, T. Noyan, A. Tarım, H. Karakayalı, “Nadir üst gastrointestinal sistem kanama nedenleri”, 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, 2001
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, A. Tarım, T. Noyan, “Ostomi komplikasyonları”, 1. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu, Adana, 2002
 • Tarım, S. Yıldırım, Ö. Başaran, G. Moray, M. Haberal, “Yanık hastalarındaki amputasyonlar”, Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Üçüncü Kongresi, Ankara, 2005
 • Tamer Çolakoğlu, Sedat Yıldırım, Fazilet Kayaselçuk, Tarık Zafer Nursal, Ali Ezer, Turgut Noyan, Hamdi Karakayalı, Mehmet Haberal PTEN kaybı ve phosphoinositide 3-kinase (PI3K) / Akt yolağının sporadik kolorektal neoplazilerdekiklinikopatolojik önemi. PTEN kaybı kolorektal kanserlerinde bölgesel yinelemeyi öngörebilir mi?. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi 26-30 Ağustos 2007
 • Çolakoğlu, Ali Ezer, K Çalışkan, A Tarım, S.Belli, T Noyan, S Yıldırım. Alt gastrointestinal system cerrahisinde yara enfeksiyonu skorlama sistemleriTamer III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007
 • A Tarım, TZ Nursal, K Çalışkan, A Ezer, S Yıldırım, T Noyan, G Moray, M Haberal. Erişkinlerde inkarsere, strangüle fıtıklar. 2. Ulusal fıtık kongresi. 17-20 Mayıs 2007, Antalya
 • Çolakoğlu, A.Ezer, S. Belli, A. Parlakgümüş, F.Akabolat, N.Torer, K.Çalışkan, S.Yıldırım. Memenin filloides tümörleri 17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 /Ankara
 • 151- S. Belli, Yıldırım ,T. Çolakoğlu, A. Parlakgümüş, A.Ezer, K.Çalışkan, H. Aytaç, G.Moray. Hemodiyaliz amaçlı açılan arteriyovenöz fistüllerde gelişen nadir komplikasyon: Anevrizma/psödoanevrizma oluşumu 17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 /Ankara
 • Ezer, N.Torer, T. Çolakoğlu, Ş. Çolakoğlu, A. Parlakgümüş, S. Belli, K.Çalışkan, S.Yıldırım. Mekanik ince barsak tıkanıklığı olan hastalarda ince barsak sağılmasının (milking) klinik sonuçları. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 /Ankara
 • Kenan Çalışkan, Alper Parlakgümüş, Ali Ezer, Akın Tarım, Tamer Çolakoğlu, Sedat Yıldırım “Ameliyat sonrası gelişen orta hat fıtıklarında, kas arkası yama onarımı sonuçları” 5. Deneysel Araştırma kongresi 10-12 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara
 • Çolakoğlu, H.Çöloğlu, Ç.Gereklioğlu, F. Akabolat, A. Pourbagher, A. Parlakgumus, S. Yıldırım. Meme Kanserinde Onkoplastik Cerrahi Deneyimimiz. 11. Ulusal Meme Hastalıklaraı Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya
 • Akabolat, N. E. Koçer, S. Yıldırım, B. Demirhan. Memede Adenomyoepitelyaloma. İki olgu sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2010
 • S. Yıldırım, N. Törer, A. Tarım, Çalışkan, G. Moray, T. Noyan, “Cerrahi tedavi gerektiren barsak tıkanıklıkları”, Çukurova Kolo-proktoloji ve Stoma-terapi sempozyumu, Adana, 2005
 • N. Törer, A. Ezer, T. Çolakoğlu, T.Z. Nursal, Yıldırım, T. Noyan, H. Karakayalı, “Açık kolesistektomilerde yara enfeksiyonu” 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, Adana, Türk hpb 1(2), 2005
 • Çalışkan, F. Tercan, T. Çolakoğlu, S. Yıldırım , A. Tarım, T. Noyan, G. Moray, “Akut Kolesistit ve yüksek risk hastalarda perkütan kolesistostomi sonuçları” 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, Adana, Türk hpb 1(2), 2005
 • Yıldırım, T.Z. Nursal, K. Çalışkan, A. Tarım, T. Noyan, M. Haberal, “Hemodiyaliz amaçlı açılan arteriovenöz fistüllerin geç dönem komplikasyonlarının tedavisinde cerrahinin yeri,” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004
 • Çalışsan, T.Z. Nursal, A. Tarım, S. Yıldırım, T. Noyan, G. Moray, E. Hersek, “Primer hiperparatiroid patolojilerinin cerrahi tedavisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004
 • Törer, K. Çalışkan, T.Z. Nursal, S. Yıldırım, T. Noyan, N. Bilgin, “Laparoskopik kolesistektomi sırasında karın içinde kalmış safra taşlarına yaklaşım,” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004
 • Tarım, S. Yıldırım, A. Ezer, N. Törer, T. Noyan, G. Moray, “Jejunal Divertikülosis: vaka takdimi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004, Antalya, 2004
 • Ş. Ulusan, O. Kızılkılıç, F. Tercan, Yıldırım, F. Bolat, C. Hücran, “Primer hepatik karsinoid tümör: olgu bildirisi,” 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003
 • Törer, S. Yıldırım, T. Nursal, A. Ezer, T. Noyan, H. Karakayalı, “Travmatik lumbar herni,” V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin,2004
 • Noyan, S. Yıldırım, T. Nursal, A. Tarım, Ö. Başaran, G. Moray, “Yanık yaralanması ile birlikte olan travmalar,” V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004
 • Yıldırım, L. Oğuzkurt, T. Nursal, A. Ezer, T. Noyan, H. Karakayalı, “Ateşli silah yaralanması neticesinde gelişen yüksek akımlı femoral arteriovenöz fistülün erken dönemde endovasküler tedavisi,” V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004
 • Yıldırım, A.Tarım, N. Törer, K. Çalışkan, T. Noyan, G. Moray, “İatrojenik kolon perforasyonu sonucu gelişen pnömoperikardiyum, pnömomediastinum, pnömoretroperitoneum ve cilt altı amfizemi,” V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004
 • Ş. Ulusan, T. Yıldırım, O. Kızılkılıç, Z. Koç, N. Tokmak, Yıldırım, N. Bal, “Pankreatik dorsal ageneziye eşlik eden solid-psödopapiller tümör,” 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004
 • Tarım, S. Yıldırım, T. Noyan, G. Moray, M. Haberal, “Güney-Doğu Anadolu bölgesindeki çocuk yanıklarının epidemiyolojisi,” I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Antalya, 2004
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, A. Tarım, N. Bal, K. Çalışkan, A. Ezer, “Kolonik obstruksiyona neden olan intestinal endometriosis”, 1. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu, Adana, 2003
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, E. Ersoy, Z. Yoloğlu, T. Noyan, “Dev splenik arter anevrizmalarının cerrahi ve girişimsel radyolojik yöntemlerle tedavisi”, 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Mersin, 2001
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, E. Ersoy, M. Mahmutoğlu, A. Tarım, T. Noyan, “Karın içinde unutulan yabancı cisimler: gossypiboma”, 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Mersin, 2001
 • Z. Nursal, S. Yıldırım, T. Noyan, A. Pourbagher, F. Kayaselçuk, “Adrenal hemanjiom-olgu sunumu, 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Mersin, 2001
 • Yıldırım, T. Noyan, İ. Özyaylalı, H. Karakayalı, “Kolorektal tümörlerle senkron görülen ekstrakolonik primer malign tümörlü iki olgu”, VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1999
 • Yıldırım, T. Noyan, T. Z. Nursal, E. Serin, “Endoskopik olarak gösterilen intragastrik gossypiboma olgu sunumu”, IV. Ulusal Endoskopik-laparaskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2000
 • Ö. Barutcu, T. Yıldırım, Yıldırım, Z. Yoloğlu, M. Coskun, “İntrapankreatik lipom; BT, MRG ve US bulguları”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyolojik Kongresi,Antalya, 1999
 • İ.S. Arda, Yıldırım, “Çocukluk çağı inguinal bölge patolojilerinde cerrahi tedaviye ailelerin yaklaşımı”, XLII. Milli Pediatri Kongresi, Kayseri, 1998
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, N. Barlas, A. Tarım, T. Noyan, M. Haberal, “Yanık Ünitesindeki hastalarda görülen mantar septisemisi”, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, A. Tarım, E. Ersoy, L. Savaş, T. Noyan, M. Haberal, “Alev ve sıcak su yanıklı hastalardaki bakteriyoloji”, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001
 • Barlas, L. Savaş, S. Yıldırım, T. Z. Nursal, H. Arslan, “Yanık Ünitesindeki hastalardan elde edilen bakterilerin dağılımı ve pseudomonos aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları”, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001
 • Yıldırım, T.Z. Nursal, T. Noyan, M. Mahmutoğlu, H. Karakayalı, “Brachial artery pseudoaneurysm: a rare complication after hemodialysis therapy”, Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl, Ankara, 2001
 • Yıldırım, T.Z. Nursal, T. Noyan, A. Tarım, M. Haberal, “Surgical “banding”tecnique for treatment of high-output cardiac failure and dialysis access-associated steal syndrome in hemodialysis patients”, Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl, Ankara, 2001
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, A. Tarım, G. Moray, T. Noyan, “Cerrahi hastalarda yara enfeksiyonu riskini belirlemede üç farklı indeksin karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002
 • Yıldırım, T. Z. Nursal, T. Noyan, A. Tarım, H. Karakayali, “Barsak tıkanıklığı olgularında tedavi yaklaşımının zamanlaması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002
 • -A. Tarım, Yıldırım, T. Z. Nursal, N. Cem, T. Noyan, G. Moray, H. Karakayalı, “Radikal pankreatoduodenektoMi ameliyatlarının erken dönem sonuçları”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002
 • 186- T. Z. Nursal, B. G. Atalay, N. Koçak, A. Tarım, Yıldırım, T. Noyan, “Klinik nutrisyon: iki yıllık izlem verileri”, IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Bursa, 2002
 • Haberal, A. Tarım, S. Yıldırım, Ö. Başaran, “Yanık ünitesine başvurmadan önce gidilen hastane sayısı uygulanan tedaviyi etkilermi?”, Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Üçüncü Kongresi, Ankara, 2005
 • Tarım, T. Nursal, Ö. Başaran, S. Yildirim, E. Türk, G. Moray, M. Haberal, “ Türk çocuklarında sıvı yanıkları: sıcak su ve süt yanıklarının karşılaştırılması”, Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Üçüncü Kongresi, Ankara, 2005
 • Belli, S.Yıldırım ,T. Çolakoğlu, A.Ezer, N.Torer, S.Görür, A.Tarım, G.Moray. Oral antikoagulan kullanan hastaların ameliyat döneminde heparinle köprü tedavisi sonuçlarımız 17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 /Ankara
 • Kenan Çalışkan, Alper Parlakgümüş, Ali Ezer, Nurkan Törer, Akın Tarım, Sedat Yıldırım “Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi sırasında oluşan yaralanmaların cerrahi tedavisi” Deneysel Araştırma kongresi 10-12 aralık 2009 Ankara
 • Kenan Çalışkan, Alper Parlakgümüş, Sedat Yıldırım, Akın Tarım, Nurkan Törer, Ali Ezer
 • “Radyoterapi Sonrası Gelişen Enteropatilerin Cerrahi Tedavisi”   5.Deneysel Araştırma kongresi 10-12 Aralık 2009 Ankara
 • 192- Parlakgümüş, T. Çolakoğlu, S. Belli, A. Pourbagher, F. Bolat, Yıldırım. Memenin Pseudoanjiyomatöz Stromal Hiperplazisi: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, P- 823, 26- 29 Mayıs, Ankara, 2010.
 • Parlakgümüş, A. Ezer, K. Çalışkan, T. Çolakoğlu, J. Karakaya, S. Yıldırım. Komplike karaciğer kist hidatiklerinde ameliyat öncesi ve esnasında uygulanan multidisipliner yaklaşımların ameliyat sonrası sonuçlara etkisi. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, sayfa 21, 07- 09 Nisan, Antalya, 2011.
 • Çolakoğlu, A. Ezer, S. Belli, A. Parlakgumus, F. Akabolat, N. Törer, K. Çalışkan, S.Yıldırım. Memenin filloides tümörleri. 11. Ulusal Meme Hastalıklaraı Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya
 • Yıldırım, F. Akabolat, A.Pourbagher, A.Tarım, A. Parlakgumus, S.Kaya Görür, Ö. Aytaç, T. Çolakoglu. Granülomatöz Mastitlerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. 11. Ulusal Meme Hastalıklaraı Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya